โลโก้เว็บไซต์ เชิญประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10
และจักการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชการ
สังคม สังคม ชุมชน จึงขอเชิญ อาขารย์ นักวิจัย นักศึกษาเข้าร่วม 
 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง ตรัง 

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา