โลโก้เว็บไซต์ ขอความร่วมมือบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอความร่วมมือบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ขอความร่วมมือสถานศึกษาบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญืงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรม หรือการบูรณาการสอน เช่น การจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน การจัดกิจกรรม วันเด็ก ปีใหม่ การออกค่ายอาสา ฯลฯ 

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา