โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย  จัดการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ ตามโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ ตามโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่  23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ ตามโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ:พัชราภรณ์  คำสร้อย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา