โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
-------------------------------------------------------------

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคารควบคุมภาครัฐตามพระรากฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังเอกสารแนบ
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา