โลโก้เว็บไซต์ “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และCare กัน” โครงการ RMUTL CARE  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

“ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และCare กัน” โครงการ RMUTL CARE

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            อาจารย์ศิรินาฏ  จันทนะเปลิน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  แสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว RL "น้องเอ็กเซียร์" บุตรชายของคุณสีไร  กันตุ่น และคุณยุทธนา  ปัญญาวงค์ บุคลากรสังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย โดย "น้องเอ็กเซียร์" เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการ RMUTL CARE ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา