โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครังที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครังที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 966 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               แผนกอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์ชญภพ  บุญทาศรี อาจารย์นิวัติ  นวลกัน อาจารย์จำเริญ เกตุแก้ว นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วย นายทนุพงษ์ ประดับแก้ว และนายคัมคุณ ปลั่งสูงเนิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครังที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018)  ในระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา