โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-20

มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครังที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018)
อังคาร 20 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

               แผนกอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์ชญภพ  บุญทาศรี อาจารย์นิวัติ  นวลกัน อาจารย์จำเริญ เกตุแก้ว นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วย นายทนุพงษ์ ประดับแก้ว และนายคัมคุณ ปลั่งสูงเนิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครังที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018)  ในระห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
อังคาร 20 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (20 มีนาคม 2561) งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ร่วมกับ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 6 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา