โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (16 มีนาคม 2561) กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ งานทรัพยากรมนุษย์เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ ให้กับคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  ปานสุวรรณจิต ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรม มาเป็นวิยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเรื่องปัญหาและอุปสรรค ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง บธ 2101 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา