โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-16

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (16 มีนาคม 2561) กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ งานทรัพยากรมนุษย์เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ ให้กับคณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  ปานสุวรรณจิต ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา