โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนจากค่าย Electronic New Genertion Camp เข้าร่วมการแข่งขันนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ YECC Contest 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนจากค่าย Electronic New Genertion Camp เข้าร่วมการแข่งขันนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ YECC Contest 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 449 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์จำเริญ เกตุแก้วและอาจารย์ชุมพร สุนทร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ที่เข้าร่วมค่าย Electronic New Genertion Camp ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ กั้ววิบูลย์ นายพีรพัฒน์ ถาเครือ เข้าร่วมการแข่งขันนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ YECC Contest 2018 ในงาน Thailand IT Contest Festival 2018 ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา