โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-15

งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (15 มีนาคม 2561) งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุม โดยในช่วงเช้าเป็นการพิจารณาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และในช่วงบ่ายเป็นการพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ภา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนจากค่าย Electronic New Genertion Camp เข้าร่วมการแข่งขันนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ YECC Contest 2018
พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์จำเริญ เกตุแก้วและอาจารย์ชุมพร สุนทร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ที่เข้าร่วมค่าย Electronic New Genertion Camp ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ กั้ววิบูลย์ นายพีรพัฒน์ ถาเครือ เข้าร่วมการแข่งขันนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ YECC Contest 2018 ในงาน Thailand IT Contest Festival 2018 ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา