โลโก้เว็บไซต์ โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ม.มหิดล ได้จัดโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างครอบครัว 
ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องในงานมหิดล - วันแม่ 
>>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา