โลโก้เว็บไซต์ ศาลปกครองสูงสุด เปิดรับฟังความเห็นผู้สมัครคัดเลือก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศาลปกครองสูงสุด เปิดรับฟังความเห็นผู้สมัครคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ศาลปกครองสูงสุด เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่แคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่ง ตุลากรปกครองสูงสุด 

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา