โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 5431 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล  รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากร อาจารย์อธิวัฒน์  โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานคลังและพัสดุ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 053-723979 ต่อ 1230,1236

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

1.หนังสือขอเชิญเข้ารับการอบรม

2.รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

3.กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

4.แบบตอบรับการเข้าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัต

5.รายละเอียดการจองที่พัก

หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา