โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-02

มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โครงการ MG Talent 2018 และ โครงการ Cooperative Learning
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                     วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ดังนี้ 1) โครงการ MG Talent 2018 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 1 "ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่" เป็นการบูรณาการรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ, นวัตกรรมและการจัดกา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล  รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากร อาจารย์อธิวัฒน์  โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานคลังและพัสดุ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2561
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (2 มีนาคม 2561) เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจาย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก ข่าว: กิ่งกานต์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา