โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (2 มีนาคม 2561) เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจาย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา