โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่ารอบมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่ารอบมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 920 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดโครงการทำแนวไฟป่ารอบมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรจากอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายปรีชา  ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางโสมวรรณ  ทิพจร รองผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีในเปิด ณ หอพักนักศึกษา  พร้อมทั้งช่วยกันสร้างแนวกันไฟบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา