โลโก้เว็บไซต์  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดโครงการทำแนวไฟป่ารอบ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดโครงการทำแนวไฟป่ารอบ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.00 น. งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดโครงการทำแนวไฟป่ารอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์อำนวย  คำบุญ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานและรับมอบหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในการทำแนวไฟป่า พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและคาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว :กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา