โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญนวโลหะ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญนวโลหะ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)  ซึ่งในการจัดสร้างจะมีพิธีพุทธาภิเษกและจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
             1.พระพุทธรูปหน้าตัก 3 นิ้ว ทองเหลืองรมดำ จำนวน 10 องค์ ๆ ละ 2,000 บาท
             2.เหรียญนวโลหะ จำนวน 1,000 เหรียญ ๆ ละ 149 บาท
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปท่านใดสนใจสามารถแจ้งความต้องการสั่งซื่อได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 2002 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา