โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-02-13

ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญนวโลหะ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)  ซึ่งในการจัดสร้างจะมีพิธีพุทธาภิเษกและจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้              1.พระพุทธรูปหน้าตัก 3 นิ้ว ทองเหลืองรมดำ จำนวน 10 องค์ ๆ ละ 2,000 บาท              2.เหรียญนวโลหะ จำนวน 1,000 เหรียญ ๆ ละ 1... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา