โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี  อาจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูปอาจารย์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งภายในงานยังจัดให้มีการสานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ในหัวข้อ “ทางเลือกในอาชีพเมื่อเรียนจบสาขาการบัญชี” โดยผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3 และ 4 ตลอดจนผู้ที่สนใจ

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ที่มาของข่าว:อาจารย์สุวิสา  ทะยะธงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา