โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-02-09

นศ.การบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

              นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นักบัญชีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี  อาจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูปอาจารย์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้คว... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post Tension Practice
ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post tension practice ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท พิบูลย์คอนกรีต​ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งตอบข้อสักถามของนักศึกษา ถือเป็นการเรียนบนพื้นฐานของการทำงานจริง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตนักปฎิบัติ (Hands-On) ข่าว : กิ่งกานต์  สาร... >> อ่านต่อ


นศ.การตลาด จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย”
ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. นักศึกษาหลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย” ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท โดยมี ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ตำแหน่งรองคณบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก 1.คุณขนิษฐา แจ่มนาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย สังกัดสำนักงานการท่องเท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา