โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post Tension Practice | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post Tension Practice

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 844 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เรื่อง คอนกรีตอัดแรง ​Post tension practice ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท พิบูลย์คอนกรีต​ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งตอบข้อสักถามของนักศึกษา ถือเป็นการเรียนบนพื้นฐานของการทำงานจริง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตนักปฎิบัติ (Hands-On)

ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท

ที่มาของข่าว:ดร.มงคลกร  ศรีวิชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา