โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาด จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาด จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. นักศึกษาหลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย” ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท โดยมี ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ตำแหน่งรองคณบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก 1.คุณขนิษฐา แจ่มนาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย สังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย 2.คุณกิตติ ทิศกุล ตำแหน่ง นายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 3.คุณอาทิตย์ บัวเทพ ตำแหน่ง วิทยากรประจำสิงหปาร์ค
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีนักศึกษาจากสาขาการตลาด จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายและนักศึกหลักสูตรการตลาด มทร. ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการตลาดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา