โลโก้เว็บไซต์ นศ.หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

นศ.หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ดันเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ฝันหวานหรือฝันเฟื่องของชาวเชียงราย"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2561) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ดันเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ฝันหวานหรือฝันเฟื่องของชาวเชียงราย" โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน์   ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์รูม จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา