โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำและมอบเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำและมอบเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำและมอบเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมอุตสากหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบ พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญและจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ บริษัท ทริปเบิ้ลเอ จำกัด และบริษัท เอกซ์แอลเทคโนโลยี จำกัด ให้กับเด็กๆในหมู่บ้านหนองเสาและบนริเวณใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา