โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (30 มกราคม 2561) เวลา 9.30 น.  อาจารย์อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 นายเทพชัย   ร่มโพธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือข้อราชการการเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา