โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม “การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม “การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วม “การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018”  จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย นางสาว นราทิพย์  วรรณะ  นายชยุตม์  วีรัตน์เกษม และ นางสาว วริยา  ยอดปั๋น อาจารย์ผู้ควบคุมทีม. ดร. ชไมพร  รัตนเจริญชัย  และ ดร. แววดาว  พรมเสน โดยผลการแข่งขัน นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 ใน 53 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 148 ทีม   
(มทร. ล้านนา ส่งทั้งหมด 2 ทีม เชียงใหม่ 1 ทีม เขตพื้นที่เชียงราย 1 ทีม ซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 ทีม ใน 53 ทีม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา