โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้าง Application Smart Community ธนาคารแห่งความดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สร้าง Application Smart Community ธนาคารแห่งความดี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (27 มกราคม 2560)เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดตัวและแนะนำเสนอแอพพลิเคชั่น Application Smart Community ธนาคารแห่งความดี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานการสะสมความดีของธนาคารความดี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มได้มอบโล่เกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโดยการจัดทำ Application Smart Community ของธนาคารแห่งความดี อบต.หัวง้ม นอกจากนนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการสานเสวนาหัวข้อ "แนวคิดการพัฒนาตำบลหัวง้ม ภายใต้ธนาคารความดี" โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) คุณแนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ท่าพระครูสุจิณกัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพาน นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา