โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติราชการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน   ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องๆที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ:ยุทธนา  ปัญญาวงค์

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา