โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-01-13

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
เสาร์ 13 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติราชการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน   ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องๆที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ภาพ:ย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา