โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของขวัญแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของขวัญแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (9 มกราคม 2561) เวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  มอบเงินบริจาคและของเล่น จากคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา เนื่องในวันเด็ก ปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์ของเล่นสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาบางส่วน จากสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีนางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รับมอบของขวัญ

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา