โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-01-09

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของขวัญแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
อังคาร 9 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (9 มกราคม 2561) เวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  มอบเงินบริจาคและของเล่น จากคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา เนื่องในวันเด็ก ปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์ของเล่นสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาบางส่วน จากสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีนางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา