โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 950 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (4 มกราคม 2561) สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เพื่อสรรหานายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมรับการเลือกตั้งของสโมสรนักศึกษากลาง จำนวน 2 ท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 4  ท่าน โดยการลงคะแนนเสียงจัดให้มีการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกผู้นำนักศึกษาคะ

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา