โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-01-04

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (4 มกราคม 2561) สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เพื่อสรรหานายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมรับการเลือกตั้งของสโมสรนักศึกษากลาง จำนวน 2 ท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 4  ท่าน โดยการลงคะแนนเสียงจัดให้มีการลงคะแนนต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพาน
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (4  มกราคม 2560) เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย  ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพาน เพื่อเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอพาน (กบอ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริก... >> อ่านต่อ


วันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี มทร.ล้านนา ชร.
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                เช้าวันนี้ (4 มกราคม 2561) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี และครบรอบวันสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย 13 ปี โดยได้รับเกียรติจากนางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทำพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา