โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (4  มกราคม 2560) เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย  ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพาน เพื่อเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอพาน (กบอ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา