โลโก้เว็บไซต์ วันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เช้าวันนี้ (4 มกราคม 2561) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี และครบรอบวันสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย 13 ปี โดยได้รับเกียรติจากนางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทำพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีสืบชะตาหลวง ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย

               ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
               ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย, นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท, นายชนาธิป ชัยชาญออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา