โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ มทร.อีสาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ มทร.อีสาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์อำนวย คำบุญ อาจารย์สมควร สงวนแพง อาจารย์กำพล จินตอมรชัย และอาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” ในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา