โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานเลี้ยงส่ง สัสดีอำเภอพานและพัฒนาการอำเภอพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานเลี้ยงส่ง สัสดีอำเภอพานและพัฒนาการอำเภอพาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒธรรมศึกษา ร่วมงานเลี้ยงส่ง สัสดีอำเภอพานและพัฒนาการอำเภอพานที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ราชการให้ไปปฏิบัติราชการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ภูพานรีสอร์ท สปอร์ตคลับ ตำเมืงพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา