โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาการตลาดคว้ารางวัลระดับประเทศจากการแข่งขัน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาการตลาดคว้ารางวัลระดับประเทศจากการแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1053 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Road นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากการส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม "Campus Challenge 2017" ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ TOYOTA Driving EXperience Park กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัล  2 รางวัล คือ 
                    - รางวัลชมเชยกิจกรรม "Campus Challenge 2017" และ
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ขับขี่ที่ดี 
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัยและเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคตและเพื่อช่วยลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อันเป็นการทำให้เยาวชนซึ่งถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงสาเหตุปัญหาและผลกระทบดังกล่าว สำหรับนักศึกษาสาขาการตลาดที่สามารถไปคว้ารางวัลทีม White Road ประกอบด้วย นางสาวภคพร แสนอินทร์, นางสาวผกามาศ เถระ, นางสาวชลธิชา ขัดเชิง นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน

ข่าว :  นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา