โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-12-18


สาขาการบัญชีจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และ เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี” ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เพื่อบริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ผู้ทำบัญชี,  ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และการวางแผนภาษีสำหรับ NPAEs”  โดยมี ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาการตลาดคว้ารางวัลระดับประเทศจากการแข่งขัน
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Road นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากการส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม "Campus Challenge 2017" ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ TOYOTA Driving EXperience Park กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัล  2 รางวัล คือ  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา