โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร ปวช.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร ปวช.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 967 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมหารือการจัดเตรียมการเปิดหลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมบริหารธุรกิจ เพื่อเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการเปิดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรักพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอาจารย์ จากมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อสอบถามและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา