โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-12-15

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร ปวช.
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมหารือการจัดเตรียมการเปิดหลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมบริหารธุรกิจ เพื่อเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการเปิดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเ... >> อ่านต่อ


นศ.การจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น.  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรักพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น อาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยกิจกรรมนี้จะจัดให้มีบริการทางด้านการแพทย์ อาทิ การอุดฟันถอนฟัน การตรวจสุขภาพจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพาน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการศึกษา การบริการจากธนาคาร สำนักงานที่ดินอำเภอพาน ณ  หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 12/2560
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรักพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยทกรมนุษย์ และอาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2560 เพื่อร่วมหารือข้อราชการสำคัญร่วมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นของแต่ละหน่วยงานให้รับทราบ ณ อบต.ทานตะวัน อำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา