โลโก้เว็บไซต์ นศ.การจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น.  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบทางการค้าในยุค Thailand 4.0" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรักพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอาชีวะในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องราชาวดีโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา