โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น อาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยกิจกรรมนี้จะจัดให้มีบริการทางด้านการแพทย์ อาทิ การอุดฟันถอนฟัน การตรวจสุขภาพจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพาน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการศึกษา การบริการจากธนาคาร สำนักงานที่ดินอำเภอพาน ณ  หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา