โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 12/2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 12/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรักพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยทกรมนุษย์ และอาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2560 เพื่อร่วมหารือข้อราชการสำคัญร่วมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นของแต่ละหน่วยงานให้รับทราบ ณ อบต.ทานตะวัน อำเภอพาน จ.เชียงราย

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา