โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชี จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุปราณี แสนคำ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา