โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาตรี
ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี
ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/4GtsvO4FInDXVwn


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา