โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-11-06

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือทดสอบทางลอจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือทดสอบทางลอจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 2. TOR 3. ราคากลาง >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 2. TOR 3. ราคากลาง >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9)  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/4GtsvO4FInDXVwn >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา