โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ เรื่องประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2. ราคากลางเครื่องจักรกล
3. ร่างขอบเขตงานเครื่องจักรกล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา